Joutsenmerkin kriteeriehdotus paino- ja kopiopapereille sekä paperituoteryhmien Perus- ja kemikaalimoduuleille

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja paino- ja kopiopapereiden sekä paperituotteiden perusmoduulin ja kemikaalimoduulin kriteeriehdotuksiin.

Koska perus- ja kemikaalimoduulin vaatimukset koskevat kaikkia Joutsenmerkittyjä papereita (kuten pehmopaperit, tiivispaperit), myös muiden paperivalmistajien kommentit ovat tervetulleita. Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Pyydämme lausuntoja mielellään englanninkielellä keskiviikkoon 11.12.2019 mennessä.

Joutsenmerkityt paino- ja kopiopaperi kriteerit ovat laadittu elinkaarinäkökulmasta ja paperi täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi:

 • on valmistettu ensiökuidusta ja/tai kierrätyskuidusta. Vähintään 70 % paperissa käytetystä kuidusta on oltava kierrätettyä tai peräisin kestävästä metsätaloudesta.
 • täyttää tiukat vaatimukset kemikaaleille, jotka ovat vaarallisia terveydelle ja ympäristölle.
 • on valmistettu energiatehokkaasti
 • valmistuksen aikaiset päästöt ilmaan ja veteen ovat alhaiset

Kriteeriehdotuksen ladattavat asiakirjat ovat alempana tällä sivulla.

Mitä on muutettu kriteereissä?

Paino- ja kopiopaperit:

 • Energiavaatimusta O3 on kiristetty.
 • Uusi vaatimus kuluttajatuotepakkauksen kierrätettävyyden merkitsemisestä (O5)

Perusmoduuli:

 • Kuituraaka-aineen vaatimuksen (O7) sertifiointi on nostettu 30 %:sta 70 %:iin. Sertifiointi on kuitenkin 100 %, jos kuitu on peräisin akaasia- ja eukalyptusviljelmiltä. Kierrätyskuidulle raja-arvo on 70 %.
 • Energia (O9) ja päästöt veteen/ilmaan (O11) vaatimuksia on kiristetty.
 • Vaatimusta kasvihuonekaasupäästöille (O10) on muutettu. Vaatimus kattaa vain prosessilämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet, eikä sähköä kuten aikaisemmassa kriteeriversiossa. Kasvihuonekaasupäästövaatimusta koskevia kysymyksiä ja vastauksia on esitetty tarkemmin perusmoduulin liitteessä 5.
 • Joutsenmerkityissä painolaitoksissa ja painotuotteissa käytettävän tarkastetun paperin vaatimukset on koottu perusmoduulin liitteeseen 1.
 • Perusmoduuliin on lisätty massoja ja kartonkeja, joita käytetään aaltopahvin valmistuksessa (kraftliner, testliner, wellenstoff, semichemical fluting ja NSSC – neutral sulphite semi chemical) ja joita voidaan käyttää jatkossa myös Joutsenmerkityissä painolaitoksissa.

Kemikaalimoduuli:

 • Vaatimukseen O1 on lisätty vaaraluokkia ja vaaralausekkeita.
 • Kemikaalimoduuliin on lisätty uusi kiellettyjen aineiden vaatimus (O2), jota käytetään kaikissa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kriteereissä. Massan ja paperin valmistuksessa käytettävät kemikaalit eivät saa sisältää esimerkiksi kandidaattilistalla olevia aineita. Vastaavasti vanhoja vaatimuksia on poistettu, kuten jäännösmonomeereja koskeva vaatimus, koska se sisältyy uuteen vaatimukseen.
 • Sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien määritelmiä on päivitetty, mutta kemiallisissa tuotteissa olevien epäpuhtauksien raja on edelleen 100 ppm.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista kohdista

Perusmoduuli

 • Kasvihuonekaasupäästöille asetetut raja-arvot. Jos sinulla on kommentteja näihin, esitä väitteesi täsmentämällä millaisia polttoaineita käytät ja miksi pidät ehdotettuja rajoja ongelmana.
 • Uudet perusmoduuliin lisätyt massan ja kartongin viitearvot.

Huomaa, että tässä lausuntopyynnössä ei voi antaa kommentteja kuituvaatimuksen kiellettyjen puulajien listaan. Kiellettyjen puulajien lista on ollut lausunnolla keväällä 2019 ja siitä tehdään päätös syksyn 2019 aikana.

Kemikaalimoduuli

 • Kuinka sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien määritelmä toimii kemikaalimoduulin uuden kiellettyjen aineiden vaatimuksen O2 yhteydessä. Tiedämme, että raja 100 ppm on tiukka.

Ladattavat asiakirjat

Ilmoitathan, jos haluat paperiversion, niin postitamme sen.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kemikaali- toimittajille, alihankkijoille, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Lausuntojen lähetys

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Kommentit voi lähettää tämän linkin kautta tai osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi

Lisätietoja:

Anna Sahlman
asiantuntija
anna.sahlman@ecolabel.fi
puh. 040 669 4807

Niina Tanskanen
Pohjoismainen tuoteryhmäpäällikkö
niina.tanskanen@ecolabel.fi
puh. 050 598 2252

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta kommentoi tai hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä.  Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen ja lähetetään kaikille lausunnonantajille.