Joutsenmerkin kriteeriehdotus nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille on lausunnolla

Joutsenmerkin kriteeriehdotus nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille on lausunnolla. Pyydämme lausunnot alla olevalla vastauslomakkeella tiistaihin 4.4.2017 mennessä, mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kriteeriehdotukseen. Olemme kiitollisia lausuntovastauksista, ne auttavat meitä kehittämään kriteereistä entistä paremmat. Toivomme lausuntojanne tiistaihin 4.4.2017 mennessä.

Kommentit voi lähettää sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi Pyydämme lausuntoanne mieluiten ruotsiksi tai englanniksi, mutta lausunto on mahdollista jättää myös suomeksi.

Lisätietoja: Harri Hotulainen, +358 9 6122 5108 / harri.hotulainen@ecolabel.fi

Suurimmat muutokset nykyiseen kriteeriversioon verrattuna

  • Kriteereitä laajennetaan koskemaan myös merenkulun ja lentoliikenteen biopolttoaineita, sekä lämmityksessä ja teollisuudessa käytettäviä nestemäisiä biopolttoaineita.
  • Suurimmat muutokset keskittyvät vaatimusten harmonisointiin EU/RED-direktiivin (2009/28/EU) kanssa. Myös kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät harmonisoidaan direktiivin mukaiseksi.
  • Polttoaineessa käytetyn ensimmäisen sukupolven raaka-aineiden, sekä kehittyneempien raaka-aineiden vaatimusta on tiukennettu (O2).
  • Raaka-aineiden vaatimusta on päivitetty Joutsenmerkin uusien metsävaatimusten, sekä ongelmallisten raaka-aineiden (mm. palmu- ja soijaöljy) vaatimusten mukaiseksi. (O3 – O8).
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen vaatimus (O9) sisältää vain polttoaineen uusiutuvien raaka-aineiden osuuden. Nykyisissä kriteereissä tarkastellaan lopputuotetta (uusiutuvien + fossiilisten osuus).
  • Polttoaineen valmistuksen energiankulutuksen vaatimus on poistettu, harmonisoinnista johtuen.
  • Pakokaasujen haitallisten ainesosien vaatimus on poistettu, koska päästöt johtuvat enemmän moottorista kuin polttoaineesta.

Kriteeriehdotuksen vaatimukset eivät koske vetyä. Seuraamme EU/RED direktiivin uusimista vedyn osalta ja tutkimme mahdollisuutta sisällyttää tulevaisuudessa vety tuoteryhmään.

Kriteeriehdotuksen taustamuistiossa on esitelty tarkemmin vaatimukset ja perusteltu muutoksia. Tarkemmat kuvaukset löytyvät taustamuistion luvuista 7-8.

Toivomme kommentteja erityisesti näistä kohdista:

  • Kriteerien laajeneminen uusiin tuotetyyppeihin (merenkulku, lentoliikenne, teollisuuden ja lämmityksen nestemäiset biopolttoaineet). Toimivatko kriteerit näissä tuotetyypeissä? Erityisesti laatuvaatimukset.
  • Vaatimus uusiutuvien raaka-aineiden osuudelle Joutsenmerkityssä polttoaineessa, sekä vaatimukset ensimmäisen sukupolven ja kehittyneiden biopolttoaineiden osuuksille.
  • Vaatimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle polttoaineen uusiutuvasta osuudesta.

Kuka voi antaa lausunnon?
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, alihankkijoille, muulle toimitusketjulle, sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu
Lausuntojakso päättyy 4.4.2017. Kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit, lausuntoyhteenveto lähetetään kaikille lausunnonantajille. Uudet kriteerit pyritään julkaisemaan vuoden 2017 aikana.