Joutsenmerkin kriteeriehdotus nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja koskien Joutsenmerkin nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kriteerejä.

Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä kriteerien laadun varmistamiseksi. Kuka tahansa kriteerien kehittämisestä kiinnostunut voi antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Pyydämme lausuntoja viimeistään 9.9.2022.

Ladattavat dokumentit

Criteria proposal (English)
Background to proposal (English)

Suurimmat muutokset

 • Kriteerit on laajennettu koskemaan bionestekaasua (tunnetaan myös nimellä uusiutuva propaani ja biopropaani), jota myydään pulloissa ja säiliöissä kuljetus- ja lämmitystarkoituksiin sekä teollisuudelle.
 • Uusiutuvien raaka-aineiden osuutta koskevaa vaatimusta on tiukennettu 100 prosenttiin kaikissa Joutsenmerkityissä polttoaineissa.
 • Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa on suljettu pois mahdollisuus käyttää ravinto- ja rehuviljakasveja.
 • Kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa on suljettu pois mahdollisuus käyttää primääriraaka-aineita – sallittuja ovat ainoastaan biogeeniset tähteet ja jätteet.
 • Kasvihuonepäästöjen vähentämisen vaatimusta on tiukennettu.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

 • Mahdollisuus saada Joutsenmerkki 100 % uusiutuvaa propaania (bio-LPG) sisältäville pulloille ja säiliöille perustuen massataseeseen. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen ympäristömerkitty kaasupullo ei sisällä 100 % uusiutuvia molekyylejä, vaan seoksen fossiilisia ja uusiutuvia molekyylejä. Uusiutuvan propaanin ostettu määrä on kuitenkin sama kuin uusiutuvan propaanin määrä Joutsenmerkityssä tuotteessa. Sertifikaattien kauppaa, ”Book and Claim” ei hyväksytä.
 • Vaatimus raaka-aineiden käytöstä, erityisesti:
  • Poissuljetaan mahdollisuus käyttää ravinto- ja rehuviljakasveja nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa,
  • Poissuljetaan mahdollisuus käyttää primäärisiä raaka-aineita kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa, vain biogeeniset tähteet ja jätteet ovat sallittuja.
 • Kasvihuonepäästöjen vähentämisvaatimus.

Lausuntojen lähetys

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Laita otsikoksi Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden lausunto. Toivomme lausuntovastaukset englannin- tai ruotsinkielisinä viimeistään 9.9.2022.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntojakson jälkeen lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Sen jälkeen tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan lausuntoyhteenvetoon. Yhteenveto on julkinen ja julkistamme sen kotisivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lisätietoja

Harri Hotulainen
johtava asiantuntija

harri.hotulainen@ecolabel.fi