Pensseli maalipurkissa

Joutsenmerkin kriteeriehdotus maaleille ja lakoille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja maalien ja lakkojen kriteeriehdotukseen. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla kaikissa Pohjoismaissa.

Joutsenmerkitty maali tai lakka kuuluu koko elinkaarensa ajan ryhmänsä vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin. Tiukkojen vaatimusten ansiosta Joutsenmerkityt tuotteet ovat hyvä valinta niin käyttäjän kuin ympäristönkin kannalta.

Tiukat laatu- ja säilyvyysvaatimukset maaleille ja lakoille auttavat vähentämään resurssien käyttöä. Kriteerit edistävät kiertotaloutta ja vähentävät maalien ja lakkojen ilmastovaikutusta.

Pyydämme lausuntoja viimeistään keskiviikkona 8.2.2023, mielellään englanniksi tai ruotsiksi.

Joutsenmerkitty maali tai lakka

 • Täyttää tiukat laatuvaatimukset – tuotteet ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja tehokkaita, mikä vähentää resurssien käyttöä elinkaarinäkökulmasta.
 • Täyttää tiukat vaatimukset ympäristölle vaarallisille kemikaaleille.
 • Täyttää kemikaalien tiukat terveysvaatimukset, mikä tarkoittaa että maali tai lakka ei sisällä aineita, jotka saattavat aiheuttaa syöpää, vaurioittaa perimää tai olla lisääntymiselle vaarallisia.
 • Ei sisällä ftalaatteja, fluorattuja aineita eikä hormonitoimintaa häiritseviä aineita tai aineita, joiden epäillään olevan hormonitoimintaa häiritseviä EU:n ja kansallisten viranomaisten ajantasaisissa luetteloissa.
 • Täyttää tiukat vaatimukset haitallisten aineiden emissioille. Näin edistetään sisäilman hyvää laatua.
 • Täyttää tiukat vaatimukset korkean ilmastovaikutuksen raaka-aineiden, kuten titaanidioksidin ja sementin tai hydraulisten sideaineiden valmistuksessa.
 • On pakattu kierrätysmateriaalia sisältävään pakkaukseen – edistää kiertotaloutta.
 • Valmistaja toteuttaa politiikkaa, jolla varmistetaan kestävästi tuotetuista ja valvotuista lähteistä peräisin olevien uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisääminen.

Ladattavat dokumentit

Mitä on muutettu

Tämän lausunnon painopiste on ollut maalien ja lakkojen uudelleenarvioinnissa elinkaarinäkökulmasta, jotta voidaan paremmin tunnistaa niiden vaikutukset koko elinkaaren aikana. Vaatimukset kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti energiankulutuksen vähentämiseen, mukaan lukien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, vaarallisten aineiden rajoittamiseen, hyvään sisäilman laatuun, kiertotalouteen sekä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön.

 • Maalien ja lakkojen kriteerit perustuvat Sisämaalien ja -lakkojen nykyiseen version (gen 3). Ulkomaalit ja -lakat sekä teollisuuskäyttöön tarkoitetut maalit ja lakat on siirretty Kemiallisten rakennustuotteiden kriteereistä Sisämaalien ja -lakkojen kriteereihin.
 • Energia ja ilmasto: uusia vaatimuksia on lisätty sementin ja hydraulisten sideaineiden sekä titaanidioksidin valmistajille.
 • Sisäilma: uusia vaatimuksia on lisätty ja aiempia vaatimuksia on mukautettu ottamalla käyttöön lopputuotteen emissiomittaukset. Emissiokriteerit ovat EU-taksonomian ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII mukaiset formaldehydiä ja formaldehydiä vapauttavia aineita koskevien rajoitusten osalta.
 • Sisältyvät aineet: vaatimuksiin on tehty muutoksia lisenssitietojen perusteella. Uusi vaatimus hormonitoimintaa häiritsevien aineiden rajoittamiseksi on lisätty.
 • Kiertotalous: aiemmat pakkausvaatimukset on korvattu uusilla vaatimuksilla kierrätetyn materiaalin käytöstä muovipakkauksissa.
 • Kestävät raaka-aineet: uudet vaatimukset sideaineille uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämiseksi.

Seuraavia kohtia haluamme korostaa lausuntoehdotuksessa

 • O9 Titaanidioksidi (energiaan liittyvät vaatimukset). Ehdotettu vaatimus on ensimmäinen luonnos. Palautetta vaatimusluonnoksesta sekä ehdotuksia vaihtoehtoisista vaatimuksista pyydetään. Kohdassa a) on ehdotettu rajoja perinteisten sulfaatti- ja kloridiprosessien energiankulutukselle. Myös muista mahdollisista prosesseista pyydetään kommenttia.
 • O18 Sementti ja hydrauliset sideaineet (ilmaston lämpeneminen). Toivotaan palautetta ehdotetusta vaatimuksesta.
 • O31 Metallipakkaukset (metallipakkausten kielto). Toivotaan palautetta ehdotetusta vaatimuksesta.
 • O32 Kierrätetty materiaali kovamuovipakkauksissa. Toivotaan palautetta ehdotetusta vaatimuksesta.
 • O33 Kierrätetty materiaali joustavissa muovisissa pusseissa/poucheissa. Toivotaan palautetta ehdotetusta vaatimuksesta.
 • O4 Ympäristölle vaaralliset aineet (päivitetty laskukaava ja uusi raja-arvo).
 • O5 Säilöntäaineet (ulko- ja teollisuusmaalien raja-arvoja tiukennettu).
 • O6 Formaldehydi (emissiovaatimus sisämaaleille).
 • O12 Kielletyt aineet (Endocrine disruptor lists I, II and III (http://edlists.org) ja bisfenolien rajoitus.
 • O13 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiot sisämaaleissa ja -lakoissa.
 • O14 Haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus ulkomaaleissa ja -lakoissa sekä teollisuusmaaleissa.
 • O16 Akryylisideaineet. Vaatimukset uusiutuvista raaka-aineista, sisältäen palmuöljy- ja PFAD-kiellon.
 • O17 Alkydisideaineet. Vaatimukset uusiutuvista raaka-aineista, sisältäen palmuöljy- ja PFAD-kiellon.
 • O26 Huonekaluille tarkoitettujen teollisuusmaalien ja -lakkojen laatuvaatimukset (onko vaatimus ajantasainen standardien osalta?).
 • O27–O29 UV-kovettuvien sovellusten laatuvaatimukset (onko selvää että UV-pinnoitteiden on täytettävä nämä vaatimukset?).

Yllämainittujen lisäksi toivomme kommentteja myös seuraavista:

 • Tuoteryhmämääritelmä: mikä sisältyy määritelmään ja mitä ei voida katsoa maaliksi tai lakaksi.
 • Teolliset jauhemaalit (kriteerien soveltuvuus ja kiinnostus)
 • UV-kovettuvat maalit (kriteerien soveltuvuus ja kiinnostus)
 • O2 Tuotteen luokittelu
 • O3 Sisältyvien aineiden luokitus (poikkeuksien osalta)
 • O5 Säilöntäaineet (analytical approach of reporting total preservatives as an option)
 • O7 Jäännösmonomeerit polymeereissa (vinyyliasetaatin poikkeusta muutettu)
 • O11 Nanomateriaalit/partikkelit (uusi määritelmä EU Commission Recommendation on the Definition of Nanomaterial, 2022, mukaan. Pyydetään tietoa siitä, tarvitaanko kemiallisesti muunnellulle kolloidiselle piidioksidille edelleen poikkeus.)
 • O19–O25 Laatuvaatimukset (ovatko standardit edelleen relevantit?)
 • O30 Laatuvaatimukset korroosionestomaaleille
 • O34 Kuluttajan ohjaus (päivitetyt tiedot käyttämättömän maalin ja välineiden asianmukaisesta hävittämisestä)

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki maalien ja lakkojen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, pakkausten valmistajille ja niiden toimittajille, alihankkijoille sekä muulle toimitusketjulle.

Lausuntojen toimitus

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Maalien ja lakkojen lausunto. Toivomme vastaukset mielellään englanniksi tai ruotsiksi viimeistään 8.2.2023.

Lisätietoja: Mari Åkerberg, puh. 050 5481468, mari.akerberg@ecolabel.fi.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan ympäristömerkinnän sivuille yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lausuntowebinaari 9.12. klo 11.00–12.15

Pohjoismainen ympäristömerkintä järjestää englanninkielisen lausuntowebinaarin kriteeriehdotuksesta.

Aika: perjantai 9.12.2022 klo 11.00–12.15
Paikka: Microsoft Teams

Ilmoittaudu webinaariin sähköpostitse Thor Hirschille viimeistään 8.12. klo 16. Ilmoittauduttuasi saat linkin webinaariin. Sähköposti: th@svanemerket.no.