Joutsenmerkin kriteeriehdotus leluille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja lelujen kriteeriehdotukseen.

Lausuntoaikaa on torstaihin 10.9.2020 saakka, lausunnot toivomme mielellään englannin- tai ruotsinkielisinä. Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Joutsenmerkin kriteerit ovat laadittu elinkaarinäkökulmasta ja Joutsenmerkityt lelut täyttävät tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.

Ladattavat asiakirjat

Mitä on muutettu

 • Leludirektiivin mukaisten testausten tarkempi valvonta
 • Päivitetyt ja uudet kemikaalivaatimukset
 • Vaatimukset kierrätys- ja uudelleenkäytetyille materiaaleille
 • Lisävaatimuksia muoveille esim. biomuoveille
 • Uusi varaosavaatimus tietyille leluille
 • Uudet pakkausvaatimukset
 • Uusi tavarantoimittajien valvontaa koskeva vaatimus

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

 • Formaldehydi liimoissa (vaatimus O9): leluosien yhteenliimaukseen käytetyissä liimoissa formaldehydipitoisuus saa olla korkeintaan 10 ppm.
 • Muovi/kumi – uusi jäännösmonomeereja koskeva vaatimus (vaatimus O20)
 • Muovi/kumi – polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) (vaatimus O22): uusi testi 24 PAH-yhdisteen testaukseen.
 • Vaahtomaiset lelumateriaalit – uusi formamidia koskeva vaatimus (vaatimus O24)
 • Muovi – uusi biopohjaisia materiaaleja koskeva vaatimus (vaatimus O28).
 • Tekstiilit – uusi synteettisiä kuituja koskeva vaatimus (vaatimus O42): vähintään 50% kuidusta oltava kierrätettyä.
 • Tekstiilit – synteettiset kuidut, uusi vaatimus biopohjaisille materiaaleille (vaatimus O43).
 • Täytteet – muut uusiutuvat materiaalit, mikrobit (vaatimus O49): Uusi vaatimus täytteinä käytettävien uusiutuvien materiaalien kuten siementen, riisin ja puupellettien mikrobitestaukseen.
 • Metallit – tiukennetut vaatimukset metallin pinnoitukselle (vaatimukset O56 ja O57)
 • Paperi/pahvi – tiukennetut vaatimukset painatukselle ja päällystykselle (vaatimukset O60, O61 ja O62 ).
 • Uusi varaosia koskeva vaatimus tietyille leluille (vaatimus O80)
 • Uudet pakkausvaatimukset (vaatimukset O81, O83 ja O84)
 • Uusi tavarantoimittajien vuosivalvontaa koskeva vaatimus (vaatimus O88)

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki lelujen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yritykset voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

Kuinka lausunnot toimitetaan

Lausuntoaika on torstaihin 10.9.2020 saakka. Lausuntojen lähetys  vastauslomakkeella tai sähköpostitse joutsen@ecolabel.fi
tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Lausuntowebinaari

Pohjoismainen ympäristömerkintä järjesti lausuntowebinaarin maanantaina 24.8.
klo 11 – 12.30.
Webinaarissa kerrottiin uuden kriteeriehdotuksen olennaisista vaatimuksista sekä hyväksymisprosessista. Webinaari oli englanninkielinen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta kommentoi tai hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Lausuntovastauksista ja uusista kriteereistä koottu yhteenveto on julkinen.

Lisätietoa

Niina Tanskanen, niina.tanskanen@ecolabel.fi