Lausuntopyyntö: Joutsenmerkin kriteeriehdotus korjausrakentamiselle

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja korjausrakentamisen kriteeriehdotukseen. Olemme kiitollisia lausuntovastauksista, ne auttavat meitä kehittämään kriteereistä entistä paremmat.

Toivomme lausuntoja perjantaihin 9.6.2017 mennessä.

Ladattavat dokumentit:

Kommentit voi lähettää sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi Pyydämme lausuntoanne mieluiten ruotsiksi tai englanniksi, mutta lausunto on mahdollista jättää myös suomeksi.

Lisätietoja: Karin Bergbom +358 9 6122 5107 / karin.bergbom@ecolabel.fi

Korjausrakentamisen kriteereissä asetetaan vaatimuksia muun muassa korjattavan rakennuksen energiankulutukselle, käytetyille rakennustuotteille ja -materiaaleille, jätteille sekä rakennuksen sisäilmalle. Lisäksi vaatimuksia on korjauksen laadunvalvonnalle sekä saneeratun talon luovuttamiselle.

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja Joutsenmerkitty korjausrakentaminen takaa, että

 • rakennuksella on vähäinen energiankulutus
 • korjausta edeltää rakennuksen huolellinen tutkiminen ja kartoittaminen. Rakennuksesta on poistettu ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet sekä jätteet.
 • rakennusosien, -tuotteiden ja -materiaalien uusiokäyttöön on kiinnitetty huomiota.
 • rakennustuotteet, -materiaalit ja kemialliset tuotteet täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset.
 • rakennuksella on hyvä sisäilmaja käytetyillä materiaaleilla on vähäiset emissiot.

Toivomme kommentteja erityisesti näistä kohdista:

 • Korjausrakentamisen jälkeinen energiantarve (vaatimus O13)
 • Vaatimuksien kohdistaminen ja rajaus. Vaatimuksia ei aseteta tontille, tai ei-korjattaviin rakennuksen osiin. Onko hyvä rajaus vai pitäisikö olla laajemmat?
 • Ammattitaitovaatimukset koskien rakennuksen tutkimista ja kartoitusta (vaatimukset O4-O7)
 • Sisätilojen PCB-pitoisuuden mittaus (vaatimus O/)
 • Vaatimuksessa O30 “Resurssitehokkaat materiaalivalinnat” valitaan vähintään kaksi viidestä toimenpiteestä. Millä todennäköisyydellä toteutatte myös muista toimenpiteitä?
 • Millaisia vaatimuksia kannattaa aasettaa kierrätetyille tuotteille ja materiaaleille? Joutsenmerkki kannustaa materiaalien uusiokäyttöön ja kierrätykseen, mutta samanaikaisesti pyritään poistetamaan kierrosta/materiaalivirroista haitallisia aineita sisältävät käytetyt tuotteet ja materiaalit.

Kuka voi antaa lausunnon?
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta rakennusmateriaalien ja -kemikaalien toimittajille, alihankkijoille, muulle toimitusketjulle, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu
Lausuntojakso päättyy perjantaina 9.6.2017. Kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit, lausuntoyhteenveto lähetetään kaikille lausunnonantajille. Uudet kriteerit pyritään julkaisemaan vuoden 2017 aikana.