Joutsenmerkin kriteeriehdotus koneastianpesuaineille ja huuhteluaineille lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki pyytää lausuntoja koneastianpesuaineiden ja huuhteluaineiden kriteeriehdotukseen.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla jokaisessa Pohjoismaassa.

Pyydämme lausuntoja perjantaihin 7.5.2021 mennessä, mielellään englannin tai ruotsin kielellä.

Koneastianpesuaineet ja huuhteluaineet arvioidaan elinkaarinäkökulmasta ja niille asetetaan tiukkoja ympäristöön ja terveyteen liittyviä vaatimuksia.

Ladattavat asiakirjat

Kerro, jos haluat paperikopiot, niin postitamme ne.

Mitä on muutettu

Tärkeimmät muutokset edelliseen kriteeriversioon 6 verrattuna ovat:

 • O3 Öljypalmuista peräisin olevat sertifioidut raaka-aineet. Uusi vaatimus, joka on linjassa Joutsenmerkin muiden teknokemian kriteerien kanssa.
 • O14 Vesiliukoinen kalvo. Uusi vaatimus biohajoavuudesta.

Pakkaukset

 • O18-O23 Uudet vaatimukset kierrätysmateriaalille ja pakkausten kierrätyksen suunnittelulle.
 • O24 Paino-hyötysuhde – WUR (O18 kriteeriversio 6). Vaatimuksen raja-arvoja on tiukennettu verrattuna versioon 6. Lisäksi ne on erotettu tuote- ja pakkaustyyppien perusteella.
 • O25 Täyttösuhde Fill ratio (O19 kriteeriversio 6). Vaatimuksen raja-arvoja on tiukennettu verrattuna versioon 6.  Lisäksi ne on erotettu tuote- ja pakkaustyyppien perusteella.

Kuluttajan ohjaus

 • O26 Pesuohjeet pakkauksessa. Uusi vaatimus.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

 • O2 Tuotteen luokitus (O2 kriteeriversio 6). H420-kielto ja EUH208-rajoitus on otettu käyttöön.
 • O5 Kielletyt aineet (O8 kriteeriversio 6). Luetteloa on muutettu ja se on nyt linjassa Joutsenmerkin muiden teknokemian kriteerien kanssa.
 • O6 Fosfori (O7 kriteeriversio 6). Fosforirajoitusta on tiukennettu koneastianpesuaineissa.
 • O7 Hajusteet (O9 kriteeriversio 6). Hajusteita ei enää sallita huuhteluaineissa. Astianpesuaineissa on otettava huomioon myös pakkauksiin lisätyt hajusteet. Lisäksi, vaatimusta on muutettu ja se on nyt linjassa muiden Joutsenmerkin teknokemian kriteerien kanssa.
 • O11 Pitkäaikaiset ympäristövaikutukset (O6 kriteeriversio 6). Raja-arvoja on tiukennettu.
 • O12 Kriittinen laimennustilavuus – CDV (O14 kriteeriversio 6). CDV lasketaan vain kroonisilla arvoilla. Raja-arvoja on tiukennettu kaikille kolmelle kategorialle.
 • O16 Astianpesuaineen suorituskyky (O22 kriteeriversio 6). Testimenetelmä päivitetty IKW2015:n mukaan (testilämpötila alennettu 45 asteeseen), Joutsenmerkin modifikaatioilla.
 • O17 Huuhteluaineen suorituskyky. Uusi testimenetelmä. Huomaa, että monitoimisten astianpesuaineiden, joissa on mukana huuhtelukirkastustoiminto, on täytettävä tämä vaatimus.
 • O26 Annosteluohjeet (O16 kriteeriversio 6).
 • O28 Tietoa kierrätyksestä (O20 kriteeriversio 6). Pohjoismaiden yhteisen piktogrammijärjestelmän mukaisia lajittelusymboleja on käytettävä.

Näiden lisäksi kaikki muut kommentit eri osa-alueista, myös taustamuistiosta, ovat tervetulleita.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki koneastianpesu- ja huuhteluaineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, pakkausten valmistajille ja niiden toimittajille sekä muulle toimitusketjulle.

Lausuntojen lähetys

Lausuntoaika on 7.5.2010 saakka.  Lausunnon voi lähettää vastauslomakkeella tai osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, laita viestin otsikoksi Koneastianpesuaineiden lausunto tai postitse osoitteeseen Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki.

Lausuntowebinaari

Pohjoismainen Ympäristömerkintä järjestää englanninkielisen lausuntowebinaarin kriteeriehdotuksesta perjantaina 12.3.2021 klo 11.00-12.30. Webinaarissa kerrotaan uuden kriteeriehdotuksen olennaisista vaatimuksista sekä hyväksymisprosessista ja se järjestetään Microsoft Teamsissä. Ilmoittaudu tästä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Lausuntovaiheen jälkeen tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille Ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen Ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen Ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan Ruotsin Ympäristömerkinnän sivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Consultation letter

Lisätietoja
Mari Åkerberg, asiantuntija
mari.akerberg@ecolabel.fi