Joutsenmerkin kriteeriehdotus kastuneiden it-tuotteiden korjauspalveluille

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja Kastuneiden it-tuotteiden korjauspalveluiden uuteen kriteeriehdotukseen.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään kriteerikehityksessä ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Lausuntovastausten avulla kehitämme kriteerejä oikeaan suuntaan.

Pyydämme lausuntoja tiistaihin 11.6.2019 mennessä mielellään englannin tai ruotsin kielellä.

Ladattavat materiaalit

Lähetämme paperiversion pyydettäessä.

Alla on kriteeriehdotus sekä sen taustamuistio
·        Criteria proposal (English)
·        Background proposal (English)

Kastuneiden it-tuotteiden korjauspalveluiden kriteeriehdotus

Uusi tuoteryhmä kattaa kastuneiden it-tuotteiden kuten kännyköiden, tablettien ja tietokoneiden korjauspalvelun.

Korjauspalvelu on osa kiertotaloutta, se pidentää kastuneen it-tuotteen käyttöikää ja siten vähentää elektroniikkajätteen määrää ja tarvetta uusiin it-tuotteisiin.

Joutsenmerkin kriteerit keskittyvät varmistamaan, että asiakas kokee korjauspalvelun hyvänä vaihtoehtona. Näin ei tarvitse ostaa uutta tuotetta kastuneen tilalle. Korjaus tehdään mahdollisimman pienellä ympäristökuormituksella.

Joutsenmerkin vaatimukset:

·         Korjauspalvelun pitää dokumentoida, että riittävä osa korjaustöistä onnistuu.
·         It-tuotteen korroosion estäminen
·         It-tuotteen puhdistus ja kuivaus saa kestää vain yhden työpäivän, jotta tämä olisi kuluttajalle  mahdollisimman helppoa
·         Energian- ja vedenkulutuksen rajoittaminen korjaustyön aikana.
·         Kaikkien palvelun yhteydessä käytettävien kemikaalien on oltava ympäristömerkittyjä.
·         Palveluun kuuluu elektronisen jätteen tarkoituksenmukainen käsittely.

Pohjoismainen ympäristömerkintä haluaa kommentteja erityisesti seuraavista asioista

1.     Palvelun laatua ja nopeutta koskevat vaatimukset (O2-O4) erityisesti vaatimus korroosion estämisestä.
2.     Raskasmetallien testaus jätevedestä
3.     Jos tuotetta ei pysty korjaamaan, se tulee käsitellä elektroniikkajätteenä, ellei asiakkaan   kanssa ole muuta sovittu.
4.     Laatu- ja viranomaisvaatimukset

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki kastuneiden it-tuotteiden korjauspalveluiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Tietoa kriteeriehdotuksen lausunnosta voi jakaa kiinnostuneille tahoille.

Kuinka lausunnot toimitetaan?

Lausunnot voi lähettää vastauslomakkeella, sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi osoitekenttään otsikoksi Kastuneiden it-tuotteiden korjauspalvelu.

Lisätietoja: Juha Hopponen, juha.hopponen@ecolabel.fi , gsm 0400 855 174

Lausuntojakson jälkeen kaikki vastaukset kootaan ja arvioidaan.