Joutsenmerkin kriteeriehdotus hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki pyytää lausuntoja hotellien, ravintoloiden ja kongressikeskusten kriteeriehdotukseen. Kaikki lausunnot ovat erittäin tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Joutsenmerkittyjä hotelleja, ravintoloita ja kongressikeskuksia arvioidaan elinkaarinäkökulmasta ja niille asetetaan tiukkoja ympäristöön ja terveyteen liittyviä vaatimuksia.

Lausuntoaikaa on  8.11.2020 saakka. Lausunnot toivomme  mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Ladattavat asiakirjat

Kerro, jos haluat paperikopiot tai jos haluat alkuperäisen norjankielisen kriteeriehdotuksen, niin postitamme ne.

Tärkeimmät muutokset

Tuoteryhmän muutos
Tuoteryhmän muutos koskee päiväkongressien sisältöä alan toiveen pohjalta. Mahdollisuus ympäristöparannuksiin on merkittävä. Ravintolan määritelmä sisältää myös muut tarjoilupaikat kuten ruokalat, kahvilat ja kioskit.

Kriteerien rakenne
Eri toimintoja koskevia vaatimuksia on selvennetty. Pistevaatimusten määrää on vähennetty ja joustavuutta on lisätty valinnaisilla lisävaatimuksilla.

Ympäristönjohtaminen
Uutena on jatkuvan parantamisen vaatimus ja resursseja säästävien toimenpiteiden pistevaatimus. Vuosiseurannan vaatimus on muuttunut ja vaatimusten seurannan ja keskustelun osuutta luvanhaltijan kanssa on painotettu.

Energia
Energiavaatimuksia on tiukennettu. Energiankulutukselle on ehdotettu yläraja-arvoa, joka tulee täyttää. Fossiilista lämmitysöljyä ei sallita. Yritykset, jotka ovat energiatehokkaita ja joiden energiankulutus on alhainen, täyttävät energiavaatimukset ja niiden ei tarvitse tehdä energiatehokkuuden parantamisen lisätoimia. Yritysten, joiden energiankulutus on keskimääräinen, tulee tehdä energiankulutuksen vähennystoimenpiteitä.

Ravintoloilla, muilla palvelupaikoilla sekä kongressikeskuksilla on omat energiavaatimukset.

Vesi
Vedenkulutuksen vaatimusta on tiukennettu. On asetettu pakollinen veden raja-arvo.  Ravintoloilla ja kongressikeskuksilla on omat vedenkulutuksen vaatimukset.

Jäte 
Jätevaatimuksia on tiukennettu. Sekajätteelle on asetettu pakollinen raja-arvo. Uudet vaatimukset koskevat ruokahävikin mittaamista, arviointia, tiedottamista asiakkaille, työntekijöiden koulutusta ja vuosittaista seurantaa. Kertakäyttötuotteiden vaatimusta on tiukennettu.

Vastuullinen ruoka ja juoma
Palmuöljylle ja GMO:lle on asetettu uusi vaatimus. Luomu- ja kasvisruuan vaatimusta on tiukennettu. Lähellä tuotettua ruokaa painotetaan enemmän. Pullotettu hiilihapoton vesi on kielletty. Ruoalla ja juomalla on pistevaatimuksia, jotka motivoivat tekemään parannuksia.

Kemikaalit
Kemikaalivaatimuksia on tiukennettu. Kaikkia astianpesuun, siivoukseen ja pyykinpesuun käytettävien tuotteiden (100 %) tulee olla ympäristömerkittyjä. Tällä helpotetaan hakijan dokumentointitaakkaa, koska käyttömääriä ei tarvitse raportoida. Muille tärkeille kemikaaleille, esimerkiksi lattianhoitoaineille ja ilmanraikastajille, on luokitusta ja sisältöaineita koskevat vaatimukset.

Hankinnat
Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankintavaatimuksia on tiukennettu ja selvennetty. 100 % pehmo- ja kopiopapereista tulee olla ympäristömerkittyjä. Kaikki painotuotteet (100 %) tulee olla valmistettu ympäristömerkityssä painossa. Tällä helpotetaan hakijan dokumentointitaakkaa, koska käyttömääriä ei tarvitse raportoida. Muiden ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden käytöstä saa pisteitä.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

Energian, veden, sekajätteen, luomutuotteiden raja-arvojen vaatimuksista.

Jos  yrityksiltä on kylpylä- tai allasosasto: voidaanko kylpylä- tai allasosaston energian- ja vedenkulutus mitata erikseen.

Myös muut kommentit ovat tervetulleita.

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kemikaali- toimittajille, alihankkijoille, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Lausuntojen lähetys

Lausuntoaika on 8.11.2020 saakka.  Lausunnon voi lähettää vastauslomakkeella tai osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, laita viestin otsikoksi HRK-lausunto tai postitse osoitteeseen Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki.

Lausuntowebinaari

Ympäristömerkintä järjestää lausuntowebinaarin kriteeriehdotuksesta 14.10.2020 klo 9-10. Webinaarissa kerrotaan uuden kriteeriehdotuksen olennaisista vaatimuksista sekä hyväksymisprosessista. Ilmoittaudu tästä.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Lausuntojakson jälkeen vastaukset kootaan ja ne arvioidaan pohjoismaisesti. Jokaisen maan kansallinen ympäristömerkintälautakunta kommentoi tai hyväksyy uuden kriteeriehdotuksen. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää kriteereistä. Vastauksista ja uusista kriteereistä koottu lausuntoyhteenveto on julkinen.

Lisätietoja

Harri Hotulainen
asiantuntija
harri.hotulainen@ecolabel.fi