Joutsenmerkin kriteeriehdotus elintarviketuotteiden puhdistusaineille

Joutsenmerkin kriteeriehdotus elintarviketeollisuuden puhdistusaineille versio 2.0 on lausunnolla.
Lausunnot pyydämme maanantaihin 22.8.2016 mennessä mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Joutsenmerkin kriteeriehdotus elintarviketeollisuuden puhdistusaineille versio 2.0 on lausunnolla.
Lausunnot pyydämme maanantaihin 22.8.2016 mennessä mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Kriteeriehdotus ja taustamuistio:
Criteria proposal for Cleaning Agents for Use in the Floor Industry
Background_ for Cleaning Agents for Use in the Floor Industry

Remissförslag – Rengöringsmedel till livsmedelsindustrin
Bakgrund – Rengöringsmedel till livsmedelindustri
CDV-laskentataulukko

Lisätietoja
Heidi Vaarala
heidi.vaarala@ecolabel.fi
040 528 8597