Joutsenmerkin kriteeriehdotus ammattikäytön tekstiilien pesuaineille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja ammattikäytön tekstiilien pesuaineiden kriteeriehdotukseen. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla kaikissa Pohjoismaissa.

Pyydämme lausuntoja tiistaihin 31.1.2023 mennessä, mielellään englanniksi tai ruotsiksi.

Ladattavat dokumentit

Mitä on muutettu

Tärkeimmät muutokset edelliseen kriteeriversioon 3 ovat:

 • Tuotteiden jako A- ja B-tuotteisiin on poistettu. Joutsenmerkki voidaan myöntää ainoastaan tuotteille, joiden pesuteho on hyvä lievästi likaisille tai keskilikaisille tekstiileille enintään 40°C:n lämpötilassa ja erittäin likaisille tekstiileille enintään 60°C:n lämpötilassa. Pesuteho tulee dokumentoida suositellussa pesulämpötilassa.
 • Ainoastaan tuotteille, jotka on tarkoitettu automaattisesti annosteleviin pesukoneisiin, voidaan myöntää Joutsenmerkki. Poikkeuksena suihkutettavat tahranpoistoaineet, jotka voi annostella käsin.
 • Tuotteet eivät saa enää luokittua H420-, H310- tai H311-vaaralausekkeella (O3).
 • Kiellettyjen aineiden luetteloon on lisätty: bentsalkoniumkloridi, bisfenolit, fosfaatit, MI (metyyli-isotiatsolinoni), mikromuovit, NTA ja väriaineet (O7).
 • Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden määrittelyä on päivitetty (O7).
 • Uusi vaatimus kestävien, uusiutuvien raaka-aineiden hankinnasta ja käytöstä (O8).
 • Palmuöljyn, palmuydinöljyn sekä palmuöljy- ja palmuydinöljyjohdannaisten on oltava sertifioituja RSPO:n mukaisesti ja sokeriruoko on oltava Bonsucro-sertifioitua (EU REDII approved), versio 5.1 tai myöhempi (O9).
 • CDV lasketaan ainoastaan kroonisilla arvoilla. Raja-arvoja on tiukennettu kaikille likaisuusasteille (O10).
 • Aerobisen ja anaerobisen (aNBO ja anNBO) hajoavuuden raja-arvoja on tiukennettu kaikille likaisuusasteille (O11).
 • Pitkäaikaisten ympäristövaikutusten vaatimusta on muutettu seuraavasti (O12):
  – Vetyperoksidille on poikkeus.
  – H411- ja H412-luokitelluille tensideille ei enää poikkeusta.
  – M-kerroin otetaan huomioon ympäristölle vaarallisten aineiden painotetussa laskelmassa.
 • Pakkausten suunnittelussa on huomioitava kiertotalous ja muovin kierrättäminen (O14–O18).
 • Viiden käyttäjän on testattava tuotetta tehokkuustestivaatimuksen mukaisesti (O20).
 • Biosidiasetuksen mukainen testaaminen hyväksytään kemotermisen desinfioinnin tehokkuuden osoittamiseen.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista

 • Uudet raja-arvot ja muutokset vaatimuksissa: CDV, aerobinen ja anaerobinen hajoavuus, pitkäaikaiset ympäristövaikutukset. Suosittelemme, että valmistajat syöttäisivät tuotteiden tietoja laskentataulukoihin lausuntovaiheen aikana raja-arvojen täyttymisen varmistamiseksi (O10-O12).
 • Fosfaattikielto.
 • Kaikki pakkausvaatimukset (O14–O18)
 • Joutsenmerkin rajoittaminen ainoastaan tuotteisiin, jotka on tarkoitettu automaattisesti annosteleviin pesukoneisiin.

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki ammattikäytön tekstiilien pesuaineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, pakkausten valmistajille ja niiden toimittajille, alihankkijoille sekä muulle toimitusketjulle.

Lausuntojen toimitus

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Ammattikäytön tekstiilien pesuaineiden lausunto.

Lisätietoja: Mari Åkerberg, puh. 050 5481 468, mari.akerberg@ecolabel.fi.

Mitä tapahtuu lausuntovaiheen jälkeen?

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan ympäristömerkinnän sivuille yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.