Joutsenmerkin kriteeriehdotus akuille ja ladattaville paristoille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä on tehnyt ehdotuksen akkujen ja ladattavien paristojen kriteereiksi. Tuoteryhmään on lisätty varavirtalähteet (power bank). Lisäksi muun muassa vaatimukset akkukapasiteetille, akun kestävyydelle ja ladattavien paristojen testaukselle on tiukennettu.

Pohjoismainen ympäristömerkintä on tehnyt ehdotuksen akkujen ja ladattavien paristojen kriteereiksi. Asiakirjat ovat englanninkielisiä.

Ladattavat asiakirjat

Lähetämme asiakirjat pyydettäessä postitse.

Suurimmat muutokset edelliseen kriteeriversioon verrattuna:

  • Tuoteryhmään lisättiin varavirtalähteet (power bank)
  • Uudet vaatimukset konfliktimineraalien ja kriittisten raaka-aineiden hankkimiselle
  • Tiukennetut vaatimukset akkukapasiteetille, akun kestävyydelle ja ladattavien paristojen testaukselle.
  • Uudet vaatimukset paristojen ja varavirtalähteiden turvallisuudelle.
  • Uusi vaatimus varavirtalähteiden kierrätykselle.

Tärkeimmät muutokset

Pohjoismainen ympäristömerkintä haluaa kommentteja kriteereistä kokonaisuudessaan, mutta erityisesti seuraavista kohdista:

  • Uudet vaatimukset konfliktimineraalien ja kriittisten raaka-aineiden hankkimiselle
  • Tiukennetut vaatimukset akkukapasiteetille, akun kestävyydelle ja ladattavien paristojen testaukselle

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aikataulu
Lausuntojakso päättyy perjantaina 23.3.2018. Kun Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on käynyt läpi kaikki kommentit ja hyväksynyt kriteerit,  lausuntoyhteenveto lähetetään kaikille kommentteja antaneille.

Lausunnot voi lähettää mielellään ruotsin- tai englanninkielellä

Lisätietoja
Anna Sahlman, puh. 040 669 4807,  anna.sahlman@ecolabel.fi