Joutsenmerkin kriteeriehdotukset käsiastianpesuaineille ja puhdistusaineille ovat lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja käsiastianpesuaineiden ja puhdistusaineiden kriteeriehdotuksiin. Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Click here to read this message in English

Pyydämme lausuntoja perjantaihin 1.12.2017 mennessä, mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.

Käsiastianpesuaineet

Puhdistusaineet

CDV-laskelmat

Joutsenmerkityt käsiastianpesuaineet ja puhdistusaineet perustuvat elinkaariajatteluun ja ne täyttävät tiukat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Mitä on muutettu?

Tärkeimmät muutokset verrattuna versioihin 5 ovat:

 • Uusi vaatimus kestävien uusiutuvien raaka-aineiden hankkimiseen (O3, käsiastianpesuaineet ja puhdistusaineet)
 • Uusi vaatimus vastuullisesti tuotetulle palmuöljylle (O4, käsiastianpesuaineet ja puhdistusaineet)
 • Kielto herkistäville säilöntäaineille (O5, käsiastianpesuaineet)
 • Kielto herkistävälle säilöntäaineelle MI (O5, puhdistusaineet)
 • Erilaisia tuotetyyppejä koskevien vaatimusten yksinkertaistaminen ja harmonisointi sekä näitä koskevien raja-arvojen säätäminen (O10-O12, puhdistusaineet)
 • Uusi vaatimus, jonka mukaan spraytuotteilla on oltava vaahtosumutin (O18, puhdistusaineet)
 • Uudet ja kiristetyt kiertotaloutta edistävät vaatimukset pakkausmateriaaleille ja pakkauksen määrälle (O14-O15, käsiastianpesuaineet; O16-O17 puhdistusaineet)

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki käsiastianpesuaineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, pakkausten valmistajille ja niiden toimittajille, alihankkijoille sekä muulle toimitusketjulle.

Kuinka lausunnot toimitetaan?

Lausuntovastaukset auttavat meitä kehittämään kriteereistä entistä paremmat.

Lausunnot voi lähettää vastauslomakkeella, sähköpostilla joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen: Ympäristömerkintä, PL 489, 00101 Helsinki.

Lausuntoseminaarit

Pohjoismainen Ympäristömerkintää järjestää englanninkielisen lausuntowebinaarin marraskuun alussa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja: Heidi Vaarala, puh. 040 528 8597
heidi.vaarala@ecolabel.fi tai joutsen@ecolabel.fi

 

Hearing proposals on Cleaning products and Hand dishwashing detergents

Nordic Ecolabelling gives you the opportunity to comment on the proposals for criteria for Ecolabelling of cleaning products/hand dish wash detergents. Your comments are important and will be considered in the criteria development and by the national Ecolabelling boards and the Nordic Ecolabelling Board.

We look forward to your comments, which should be sent to Ecolabelling no later than
1 December  2017 to be taken into consideration.

Hand dishwashing detergents

Cleaning products

CDV-calculations

Nordic Ecolabelling criteria for cleaning products are based on a life cycle perspective and fulfil high environmental and health requirements.

What have been changed?

The most important changes compared to generation 5 are:

 • New policy requirement on sustainable renewable raw materials (O3)
 • New requirement on sustainably produced palm oil (O4)
 • Prohibition of sensitizing preservative MI (O5)
  Simplification and harmonization of the different product types and adjustment of limit values ​​according to them. (O10-O12)
 • New and thightened requirement for packaging materials and quantity of packaging that promote circular economy (O16-O17)
 • New requirement that spray products must have trigger heads with mesh foamers. (O18)

Who can provide input?

All people, companies and institutions who are interested in taking part in the develop­ment work of Ecolabelling criteria for Cleaning products/hand dish wash detergents can provide us with their opinions and comments. We would appreciate if you kindly distribute information about this review to whom it may concern, e.g. raw material suppliers, packaging manufacturers and subcontractors.

How can comments be sent?

Your input is most valuable to our criteria development. We prefer to receive your answers via  this form or by e-mail to the following email address: joutsen@ecolabel.fi

Hearing seminars

Nordic Ecolabelling organises a hearing webinar during the hearing period. You are welcomed to attend. The date of the webinar will be announced later

Please contact Heidi Vaarala for more information.
tel. +358 40 528 8597, email:  joutsen@ecolabel.fi