Joutsenmerkin ehdotus rakennusten uusiksi energiavaatimuksiksi

Joutsenmerkin uudet energiavaatimukset pientaloille, kerrostaloille, kouluille ja päiväkotirakennuksille perustuvat Suomen uusiin määräyksiin rakennusten energiatehokkuudesta, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018.

Joutsenmerkin nykyiset kriteerit ”Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset” v.3.4. sisältävät vaatimuksen O4 rakennuksen energiankäytöstä, jonka mukaan Suomessa Joutsenmerkityn rakennuksen energialuokan tulee olla B.  Poikkeuksena on kaukolämpöön liitettävät kerrostalot, joissa vaatimus on 85 % asetuksen raja-arvosta. Uusi ehdotus perustuen Ympäristöministeriön asetukseen rakennusten energiatehokkuudesta 2017/8 (astuu voimaan 1.1.2018) on energialuokka A, poikkeuksena koulut ja päiväkodit, joissa vaatimus on 85 % asetuksen raja-arvosta. Vaatimustaso on pyritty pitämään samankaltaisena.

Perustelut ehdotukseen ovat tässä.

Lausuntoaika on 7.12.2017 – 8.1.2018, vastaukset voi lähettää osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi