Joutsenmerkin ammattikäytön koneastianpesuaineiden kriteeriehdotus on lausunnolla

Pohjoismainen Ympäristömerkintä pyytää lausuntoja ammattikäytön astianpesuaineiden kriteeriehdotukseen.

Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Pyydämme lausuntoja 23.5.2021 mennessä mielellään englannin tai ruotsin kielellä.

Pohjoismainen Ympäristömerkintä järjestää koneastianpesuaineiden kriteeriehdotuksesta webinaarin keskiviikkona 14.4.2021. 

Joutsenmerkityt ammattikäytön koneastianpesuaineiden kriteerit ovat laadittu elinkaarinäkökulmasta. Tiukat kemiallisiin yhdisteisiin ja pakkauksiin liittyvät vaatimukset takaavat, että Joutsenmerkityt ammattikäytön koneastianpesuaineet vähentävät ympäristöömme kohdistuvaa kuormitusta.

Ladattavat dokumentit

Kriteeriehdotus, ruotsinkielinen
Taustamuistio, ruotsinkielinen
Kriteeriehdotus, englanninkielinen
Taustamuistio, englanninkielinen
Laskenta-arkki, englanninkielinen

Ilmoitathan, jos haluat paperiversion, niin postitamme sen.

Mitä on muutettu?

 • Palmuöljyn, palmuydinöljyn ja näiden johdannaisten tulee olla sertifioituja RSPO:n mukaisesti (vaatimus O4).
 • Vesiliukoisten kalvojen (esimerkiksi PVA-kalvojen), joita käytetään astianpesuaineissa, tulee olla helposti hajoavia (vaatimus O8).
 • Niiden aineiden, joita ei saa sisältyä tuotteeseen, listaa on laajennettu seuraavilla aineilla (vaatimus O9):
  o Antimikrobiset tai desinfioivat aineet, joita lisätään muista kuin säilymiseen liittyvistä syistä
  o Bentsalkoniumkloridi
  o DTPA (dietyleenitriamiinipenta-asetaatti)
  o Fosfaatti
  o MI (metyyli-isotiatsolinoni)
  o Mikromuovit
  o Aineet, jotka arvioidaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita (Substances of very high concern)
 • Hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden määritelmää on päivitetty (vaatimus O9).
 • Maksimaaliselle annostukselle asetetaan vaatimus (vaatimus O10).
 • Terveydenhuollon välinehuollossa käytettävät tuotteet ovat oma tuotetyyppinsä, ja niillä on omat raja-arvonsa hajoavuuteen ja ekotoksisuuteen liittyvissä vaatimuksissa (vaatimukset O11-O14).
 • Kriittistä laimennustilavuutta eli CDV:tä koskevat vaatimukset perustuvat kroonisiin eikä akuutteihin tietoihin. Kaikkien tuotetyyppien raja-arvoja CDV-laskelmalla on tiukennettu (vaatimus O12).
 • Vaatimusta hajoavuudelle – aerobiselle ja anaerobiselle (aNBO ja anNBO) – on tiukennettu koneastianpesuaineille (vaatimus O13).
 • Alle 200 litran pakkausten kierrätysdesign (vaatimukset O15-O16).
 • 200 litran tai suurempien muovienpakkausten uudelleenkäyttäminen (vaatimus O17).
 • Kiinteille tuotteille tarkoitettujen paperipohjaisten pakkausten kierrätysdesign (vaatimus O18).

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista vaatimuksista:

 • Fosfaattikielto (vaatimus O9)
 • Uudet raja-arvot CDV:lle ja aerobiselle ja anaerobiselle hajoavuudelle. Kehotamme valmistajia lausuntoajalla lisäämään tiedot tuotteista laskenta-arkille raja-arvojen täyttymisen varmistamiseksi (vaatimukset O12-O13)
 • Kaikki pakkausvaatimukset (vaatimukset O15-O18).

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki ammattikäytön koneastianpesuaineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta kemikaalitoimittajille, alihankkijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Lausuntojen lähetys

Kommenttinne ovat tärkeitä kriteerikehityksessä. Kommentit voi lähettää vastauslomakkeella tai osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi. Laita viestin otsikoksi Ammattikäytön koneastianpesuaineiden lausunto tai postitse osoitteeseen:
Ympäristömerkintä Suomi, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki.

Lausuntowebinaari 14.4.

Pohjoismainen Ympäristömerkintä järjesti englanninkielisen lausuntowebinaarin kriteeriehdotuksesta keskiviikkona 14.4.2021 klo 11–12. Webinaarissa kerrottiin uuden kriteeriehdotuksen olennaisista vaatimuksista sekä hyväksymisprosessista.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntojakson jälkeen lausunnot kootaan ja arvioidaan pohjoismaisesti. Lausuntovaiheen jälkeen tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille Ympäristömerkintälautakunnille. Lopuksi Pohjoismainen Ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen Ympäristömerkintälautakunnan kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja se julkaistaan Ruotsin ympäristömerkinnän kotisivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.

Lisätietoja
Heidi Vaarala
asiantuntija
heidi.vaarala@ecolabel.fi
puh. 040 5288 597