Haaste kunnille

Vastuullisuusmerkit – Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Reilu kauppa ja Luomu – haastavat kunnat tekemään kestäviä hankintoja. Tällä hetkellä vain harvalla kunnalla on ohjeistuksia ja tavoitteita vastuullisista hankinnoista.

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää valtavaa ostovoimaansa viisaasti.

Vastuullisuusmerkkien tekemän tutkimuksen (kevät 2016) mukaan kuitenkin vain alle puolella kunnista on yleisiä vastuullisuuteen liittyviä ohjeita, jotka on kirjattu hankintaohjeistukseen. Hankintabudjetin koetaan vaikeuttavan eniten vastuullisten tuotteiden hankintaa. Kunnat kaipaavat tietoa ja koulutusta vastuullisten hankintojen osuuden lisäämiseksi.

Tutkimuksen mukaan asukkaat haluavat kuntien olevan vastuullisia ja hankintojen merkitykseen uskotaan vahvasti. Neljä viidestä asukkaasta on sitä mieltä, että kuntien tulee huomioida ja minimoida sekä ihmisoikeus- että ympäristöriskit hankinnoissaan. Seitsemän kymmenestä haluaa tietää, miten oman kunnan hankinnoissa vastuullisuus huomioidaan. Naiset ovat hankinta-asioissa vaativampia kuin miehet.

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin haaste:

  • Kunta hankkii painotuotteet, paperit, yleispuhdistus- ja tiskiaineet niin, että ne perustuvat Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin kriteereihin
  • Kunta asettaa tavoitetason siivous- ja/tai kokouspalveluhankinnoille, jotka perustuvat Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin kriteereihin

Reilun kaupan haaste:

  • Kunta asettaa tavoitetason, kuinka paljon se kasvattaa Reilun kaupan kriteerien mukaisia kahvin ja banaanin hankintoja.

Pro Luomun ja EkoCentrian Luomu-haaste:

Kunnan ruokapalveluissa vaihdetaan luomuksi elintarvikkeita portaittain, esim.

  • hiutaleet tai jauhot
  • rasvaton maito
  • luomukasviksia saatavuuden mukaan

Kunnat voivat vastata haasteeseen sitoumus2050.fi -sivustolla.