Hakeminen ja maksut

Hakeminen

Verkoston jäseniltä edellytetään:

  • Yleistä ympäristö- ja ostopolitiikkaa, joka näyttää miten yritys tai yhteisö ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, kun se pyytää tarjouksia tai ostaa tuotteita tai palveluita.
  • Jatkuvan parantamisen tavoitetta liittyen ympäristömerkittyjen tuotteiden hankkimiseen.
  • Ensimmäisenä askeleena yritys kysyy aktiivisesti toimittajilta ympäristömerkittyjä tuotteita.
  • Vähitellen se alkaa suosia ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita aina kun se on mahdollista.
  • Vuosittaista selvitystä hankituista Joutsenmerkityistä/EU-ympäristömerkityistä tuotteista ja palveluista. Ympäristömerkintä lähettää vuosittain kyselyn, miten ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden käyttö yrityksessä on lisääntynyt.
  • Ympäristömerkintä neuvoo tarvittaessa hankintaverkoston jäseniä ympäristö- ja ostopolitiikan laatimisessa sekä ohjeistaa ostoihin ja tarjouspyyntöihin liittyvissä ympäristökysymyksissä.

Jos haluat jäseneksi, lähetä viesti osoitteeseen: joutsen@ecolabel.fi

Laita mukaan seuraavat tiedot:

  • yrityksen yleinen ympäristö- ja ostopolitiikka
  • lyhyt kuvaus toiminnasta
  • yrityksen logo kuvatiedostona nettisuvujamme varten ja verkoston ppt-esittelyihin liitettäväksi

Saat paluuviestissä sopimuspohjan.

Maksut

Verkoston vuosittainen jäsenmaksu on 1500 €, mikroyrityksille 300 €. Yritykset, jotka ovat Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin luvanhaltijoita, on vapautettu maksuista. Jäseniä, jotka ovat liittyneet verkostoon marraskuun 1. päivän jälkeen, ei liittymisvuonna laskuteta. Jäsenyys uusitaan vuosittain.

Lisätietoja: