Hankkija hyötyy ympäristömerkeistä

Uusi hankintalaki on ollut voimassa kohta kolme kuukautta. Sen tavoitteena on lisätä vastuullisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa ja vähentää hankkijoiden hallinnollista taakkaa. Yksi tällainen keino on lain sallima mahdollisuus ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin tai EU-Ympäristömerkin, vaatimiseen.

Suomessa ei vielä ole kokemusta, miten hankintalaki onnistuu hankkijoiden työtaakan vähentämisessä. Olemme kuitenkin saaneet tutkimustietoa Tanskasta, jossa vastaava laki ja samanlainen mahdollisuus ympäristömerkin vaatimiseen on ollut voimassa jo viime vuoden huhtikuusta. Siellä valtaosa vastaajista eli 75 % kuntien hankkijoista koki, että mahdollisuus merkin vaatimiseen on säästänyt aikaa ja resursseja. Työtaakka on vähentynyt erityisesti tarjouspyyntöjen laatimisessa, hankintakriteereiden miettimisessä sekä kriteereiden täyttymisen tarkastamisessa ja valvonnassa.

Apua uudesta oppaasta

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin kriteerit perustuvat tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten minimoimiseen. Nojautuessaan sopivissa kilpailutuksissa ympäristömerkin kriteereihin, hankkijan ei tarvitse itse perehtyä kyseisen tuotteen ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen sopivilla kriteereillä. Harvoin hankkijalla on aikaa perehtyä esimerkiksi siihen, mitkä kemikaalit on todettu ympäristölle vaarallisiksi tai miten parhaiten edistetään kierrätysmateriaalien käyttöä.

Lisäksi hankintaan liittyy hankinnan kriteereiden täyttymisen tarkastus. Myös tässä ympäristömerkit antavat arjen työtä helpottavan avun. Ympäristömerkin myöntänyt organisaatio on jo tarkastanut, että kyseisellä merkillä varustettu tuote on täyttänyt sille asetetut vaatimukset sekä valvoo merkin käyttöä.

Olemme laatineet hankkijoille käytännön ohjeita siitä, miten ympäristömerkkiä voi tarjouspyynnöissä vaatia. Tutustu oppaaseen.

Lisäksi olemme haastaneet kuntavaaliehdokkaat vastuullisiin hankintoihin yhdessä Reilun kaupan ja Luomun kanssa. Tutustu haasteeseen!

Kirjoittaja Hanna Sauroja toimii Ympäristömerkinnän markkinointipäällikkönä.