059 Lämpöpumput 3

Mikä on Joutsenmerkitty lämpöpumppu?

Joutsenmerkki voidaan myöntää sarjavalmisteisille sähkökäyttöisille lämpöpumpuille, joita käytetään huonetilan lämmitykseen (sisältää lämpimän talousveden lämmityksen).

Seuraavat lämpöpumpputyypit voidaan Joutsenmerkitä:

1. Veden lämmitys 70 kW:n tehoon asti:

a. ilma- /vesilämpöpumput (lämmönlähde: ulkoilma)
b. poistoilmalämpöpumput (lämmönlähde: sisäilma)
c. neste- /vesilämpöpumput (lämmönlähde: kalliolämpö, maalämpö, järvivesi tai jätelämpö, esim. harmaa jätevesi)

2. Ilman lämmitys 12 kW:n tehoon asti:
d. ilma- /ilmalämpöpumput (lämmönlähde: ulkoilma)

Joutsenmerkityille lämpöpumpuille ei ole asetettu alinta tehorajaa.

Seuraaville lämpöpumpuille ei voi saada Joutsenmerkkiä:
•    Yli 70 KW:n lämpöpumput veden lämmitykseen tai yli 12 kW:n lämpöpumput ilman lämmitykseen
•    Lämpöpumput, joita käytetään vain jäähdytykseen
•    Kaasukäyttöiset lämpöpumput
•    Lämpöpumput, joita käytetään vain kuivaukseen
•    Lämpöpumput, jotka sisältyvät LOT2:een ja ENERLOT 21:een

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys tuotannon, käytön ja jätehuollon ajalta.

Joutsenmerkityn lämpöpumpun ominaisuudet:
•    korkea energiatehokkuus ja alhainen ilmastovaikutus
•    täyttää tuotantoprosessia ja materiaaleja sekä kemikaaleja koskevat ympäristövaatimukset
•    alhainen melutaso
•    kyseessä olevaan taloon oikein mitoitettu
•    pätevän asentajan asentama, tiedot sähkönkulutuksesta saatavilla, takuu
•    antaa tietoa siitä, mitä käytöstä poistetulle lämpöpumpulle tulee tehdä

Kriteeridokumentit:
Värmepumpar 3.3
Heat pumps, 3.3

Täytettävät liitteet:
Värmepumpar, bilagor
Heat pumps, forms