Työn perusta

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Työtä ohjaa elinkaariajattelu ja jatkuvan parantamisen periaate.

Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, tuotannon, käytön sekä jätteet. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Joutsenmerkkiin liittyy jatkuvan parantamisen periaate. Tuoteryhmien kriteerit arvioidaan 3-5 vuoden välein uudelleen ja niitä kiristetään lainsäädännön, uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Ehdotukset uusiksi tuoteryhmiksi testataan niin sanotulla RPS-menettelyllä:

  • R tarkoittaa relevanssia eli liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on.
  • P tarkoittaa potentiaalia eli voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain.
  • S tulee ruotsinkielen sanasta styrbarhet eli ohjattavuus, joka määrittelee muun muassa sen, miten hyvin Joutsenmerkki voi ongelmaan puuttua.

Vasta kun kaikki nämä RPS:n kolme parametria täyttyvät, Joutsenmerkki voi laatia toimivat kriteerit tuoteryhmälle.