HannaSauroja

Hankkija hyötyy ympäristömerkeistä

Uusi hankintalaki on ollut voimassa kohta kolme kuukautta. Sen tavoitteena on lisätä vastuullisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa ja vähentää hankkijoiden hallinnollista taakkaa. Yksi tällainen keino on lain sallima mahdollisuus ympäristömerkkien, kuten Joutsenmerkin tai EU-Ympäristömerkin, vaatimiseen.

HannaSauroja

Piste i:n päälle

Ympäristövastuullisuus on tänä päivänä osa kaikkien yritysten toimintaa, enemmän tai vähemmän. Monella edelläkävijällä ympäristövastuutyö on kiinteä osa strategiaa eikä sitä enää käsitellä omana asianaan erillään tuotekehityksestä, tuotannosta, markkinoinnista ja myynnistä. Usein yrityksen ns. oma tontti on siis hallinnassa tai sitä ainakin pyritään parantamaan ympäristövastuun osalta. On yksi osa-alue, jossa yrityksillä olisi Suomessa petrattavaa. Ja se onnistuu kaiken lisäksi helposti.

Siiri Kinnari

Ympäristöystävällinen kesätyö

Olin ensimmäistä kertaa elämässäni kesätöissä – Joutsenmerkissä. Tässä viisi asiaa, jotka opin ja jäivät parhaiten mieleen kesäaherruksesta. Joutsenmerkki edistää kestävää kehitystä ja auttaa kuluttajaa valitsemaan ympäristön kannalta oikein. Jo ensimmäisenä päivänä kesäharjoittelussa opin paljon Joutsenmerkistä. Esittelyn jälkeen pystyin helposti aloittamaan harjoittelun työt. Muoviastioita ei kannata laittaa mikroon, sillä niistä voi irrota kemikaaleja. Toisena päivänä kuvattiin…