Rainbow-sensitive-aurinkovoiteet-web

Rainbowlta uusia joutsenmerkittyjä aurinkovoiteita

Joutsenmerkitty aurinkovoide on hellävarainen käyttäjälle ja ympäristölle. Joutsenmerkki rajoittaa ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä aurinkovoiteissa. Ympäristölle haitallisia ovat etenkin aineet, jotka eivät hajoa helposti, kertyvät eliöihin tai ovat vesieliöille myrkyllisiä. Joutsenmerkki kieltää kaikkien sellaisten aineiden käytön, joiden edes epäillään olevan hormonitoimintaa häiritseviä. Joutsenmerkki ei myöskään salli aineita, joiden epäillään aiheuttavan syöpää, vaurioittavan perimää tai haittaavan lisääntymistä.…

Opinnäytetyö: Ympäristömerkki hotelliliiketoiminnassa

Case Joutsenmerkki hotelli-ravintola Lasarettiin ”Ympäristömerkki hotelliliiketoiminnassa, Case Joutsenmerkki hotelli-ravintola Lasarettiin” on restonomi Arja Packalénin opinnäytetyö ja se on valmistunut Kajaanin ammattikorkeakoulun ESR –rahoitteisessa Matkailuosaamisen kehittäminen Oulun seudulla – hankkeessa. Opinnäytetyössä kuvataan hotelli-ravintolan näkökulmasta Joutsenmerkin hakuprosessia ja vaatimuksia, joiden tulee merkin saamiseksi täyttyä. Joutsenmerkki toimii Hotelli-ravintola Lasaretissa dokumentoituna ympäristöasioiden järjestelmänä ja auttaa kehittämään hotellin omaa toimintaa…

Pineline Tehopesu

Huhtikuun merkkituote: Pineline Tehopesu

Pineline Tehopesu on joutsenmerkitty autonhoitotuote. Se on monikäyttöinen ja käyttäjäturvallinen mäntyöljypohjainen pesuainetiiviste, joka sopii paitsi ajoneuvojen, myös maatalous- ja maansiirtokoneiden, veneiden, asuntovaunujen, moottoreiden ja mattojen pesuun sekä yleispuhdistukseen sisätiloissa. Tuote oli ensimmäinen joutsenmerkitty autonhoitotuote Suomessa. Joutsenmerkki kertoo autonhoitotuotteen olevan paitsi ympäristölle, myös käyttäjälle turvallisempi valinta. Ympäristölle vaarallisia ainesosia koskevat tiukat rajoitukset ja esimerkiksi syöpää aiheuttavia,…